Може ли да се приватизира цяла Оперативна програма, финансирана от ЕС?

…Как един вечен държавен чиновник е на път да провали Оперативната програма за финансиране на науката и образованието – ОП НОИР 2014-2020…

Един вечен държавен чиновник пое Оперативната програма за наука и образование през 2017. Той е бивш член на борда на директорите на “София тех парк”, безславно прекарал незабележимa половин година на обществената хранилка като „бордовик“. Въпросният Кирил Гератлиев една година по късно сее ветрове и жъне бури в науката и образованието. След колективния труд на сериозните опитни експерти в новосъздадената Изпълнителна агенция ОП Наука и образование за интелигентен растеж, които успяха да решат проблемите с програмата, заложени от предишните ресорни заместник министри (проф. Денков и групата около него), Кирил Гератлиев се е заел с нещото, което владее най-добре – да преструктурира, да разваля работещи структури и да назначава приятелски кръг около себе си, започвайки „лов на вещици“, разстрелвайки с безумни коментари, грубо, безпардонно държание, психически и вербален натиск служителите (най вече жени), които му казват директно допуснатите от него нередности (за последната година са принудени да напуснат 7 служители с опит, а нови 4 са нарочени за врагове и понижени в длъжност, за да може приближената до Кирил Гератлиев, Радослава Велева (стара познайница от времената на хаотичното управление на ОП Конкурентоспособност) най-накрая да заеме мястото на директор на дирекция управление на риска, за да се потулват нерегламентирани прехвърляния на средства от една операция в друга, да се променят в движение бенефициенти, да се подписват договори със странно излезли напред след повторни оценки бенефициенти и др.). През 2015 г. Сметната палата публикува свой доклад, в който констатира множество нарушения в управлението на тази европрограма в периода 2007-2013 г. Той посочва поименно ръководителите, които са отговорни за недостатъците в този период и името на Кирил Гератлиев е сред тях. Основните проблеми, отбелязани в доклада, са подборът на оценителни комисии и критериите при избора на проекти, т.е. как наши хора да печелят проекти. Ако някой се беше постарал да проучи този доклад на Сметната палата от 2015г. за управлението на ОП Конкурентоспособност (след който Гератлиев е освободен от длъжност), то сегашната ситуация в която агенцията работи, съдена от 9 университета и научни институти на БАН, медицински факултети и др. за повече от 150 милиона лева, нямаше да е изненада за никого. След приключило окончателно съдебно дело в полза на първият обжалвал решенията на оценителната комисия по процедурата за Центрове за върхови постижения на водещия партньор Софийски университет- Медицински факултет, за 70 милиона лв. (Център за върхови постижения в областта на персонализация на трансплантациите на органи, тъкани и клетки по операция BG05M2OP001-1.001), Кирил Гератлиев отказва да изпълни решението на съда и на всеослушание заявява, че този договор ще бъде подписан само през трупа му (Господин министър не чакайте да се запорират сметките на Изпълнителната агенция, и не очаквайте Кирил Гератлиев да спазва закони, регламенти, съдебни актове, взете мерки за да не се спре самата Оперативна програма и образованието и науката на България да страдат от чиновническа арогантност и поставяне над закона!!). Артистът Гератлиев се е изучил да разиграва сценки на недосегаемост, безгрешност и арогантност, но те стигат само да унижава подчинените му жени в агенцията, която управлява безконтролно. Уведомил ли е Гератлиев, принципала си Министръра на образованието, че ако не агенцията, то МОН ще трябва да извади тези първи 70 милиона от бюджета си, а предстоят и други съдебни решения във вреда на агенцията, и други поне 100 милиона, с които ще се намали бюджета на училищата в България, само защото доказан нарушител на правилата открито твърди, че стои над закона.

За съжаление оперативната практика да управляваш Пазарджишкото тържище не може да се прилага върху управлението на наука и научна инфраструктура. Драматичното, почти тихомълком прехвърляне на повече от 100 милиона лева от ОП Наука и образование към ОП Конкурентоспособност, 100 милиона лева загубени за науката в България, доказа за пореден път управленската немощ на Кирил Гератлиев да подкрепи и развие условията за правене на наука в България. Бивши служители на МРРБ, стари приятели на Гератлиев, в конфликт на интереси, подават проекти по програми за териториално сътрудничество (Интеррег и др.), които допреди месеци са ръководели самите те. Системно криене на документи и „случайно пропускане“ на спазване на регламенти на ЕК и тяхното превратно представяне пред Комитета за наблюдение на ОП НОИР са „дребните грешки“, срещу които стои предварително договорено неправомерно раздаване на повече от 60 милиона лева( които вместо да финансират научно изследователска инфраструктура на поне 10 научни института се предвижда да потънат в джобовете на все още нестартирали реално 3 проекта на сдружения с неясни за развитието на българската наука цели). Разговорите в кабинета на Кирил Гератлиев с бенефициенти в процес на оценка на проектните им предложения (абсолютно недопустимо действие) е достатъчно нарушение за да се спре отново цялата оперативна програма Наука и образование. Прилагането на  двойни стандарти, спрямо проекти оценени високо от международни оценители за сметка на други с по ниски оценки, но близки до негови сътрудници е ежедневие. Ноторен е факта, че заради участието на един съветник на министъра на образованието, при това декларирал конфликт на интереси и предприел действия за излизане от проект в който участва, се прекратява договор за Център за компетентност по киберсигурност, а се придвижват напред и се сключват договори с проекти, в които участват други съветници на министъра и негови заместник министри, като странно защо това не се отчита, като конфликт на интереси. Възможно е системните гонения, уволненията, напусналите експерти и заплахите за  вендета, да са причина тази информация да не е достигнала до министъра, но днес при вече оповестени факти е крайно време Министъра на образованието и науката да разчисти „търговците от храма“ и да въведе най-накрая правото на закона, а не правото на дребния неуравновесен диктатор с изблици на параноя. Науката на България има нужда от ангел хранител, а не от случайни, ненамерили реализация чиновници, заклеймени като нарушители от самата Сметна палата. За всички факти изнесени в статията съществуват записи и открито отправени сигнали до прокуратурата и до Инспектората на МОН. Но това не спира заканите на Гератлиев да започне саморазправа с тези , които са заявили истината за Оперативната програма с имената си, а не анонимно.

Кой е Кирил Гератлиев?

Преди да стане чиновник в МОН, Кирил Гератлиев е член на борда на директорите “София тех парк” от лятото на 2016г. до пролетта на 2017. Освободен е от борда през март 2017, заради неуспешното управление на парка.

Преди да влезе в управлението на Тех Парка, Кирил Гератлиев е директор на тържището край Пазарджик близо 3 г.. През 2015 г. дружество, на което той е собственик, откупува мажоритарния дял в тържището, при ясни съмнения, откъде дългогодишен държавен чиновник ще извади средствата да закупи тържище (нещо като дежавю на ноторно известната Корнелия Нинова).

Преди да захапе търговията на едро, Гератлиев е заемал различни длъжности в Министерството на регионално развитие, в икономическото министерство, управлява европрограмата “Конкурентоспособност” (2012-2013 г.).

През 2015 г. Сметната палата публикува свой доклад, в който констатира множество нарушения в управлението на тази европрограма в периода 2007-2012 г. Той посочва поименно ръководителите, които са отговорни за недостатъците в този период и името на Кирил Гератлиев е сред тях. Основните проблеми, отбелязани в доклада, са подборът на оценителни комисии и критериите при избора на проекти.

Какво сътвори новият изпълнителен директор в МОН

Независимо от публично известната силна подкрепа на вицепремиера Томислав Дончев, неосъществения бордовик, но осъществен търговец Гератлиев задълбочи липсата на ясни критерии при одобрение на проектите, свързани с наука.

Реално до момента от ОП “Наука и образование за интелигентен растеж” са договорени

Напредък по ОП НОИР 30.06.2017 г. 31.10.2018 г.
в лв.  % в лв.  %
Договорени средства 337 728 525 24,63 653 691 498 47,67
Платени средства 69 666 234 5,08 284 429 454 20,74
Верифицирани средства 28 852 640 2,10 196 019 941 14,29
Сертифицирани средства 0,00 0,00 50 087 390 3,65

Ясно е по какъв план работи сегашното ръководство на Изпълнителната агенция ОП НОИР, изоставяйки повече от половината от средствата за наука да ги управляват администрации с по-сериозен капацитет и насочвайки се към операции, където МОН е директен бенефициент, тоест  лесен начин, без конкурсен подбор да се насочва ресурс към специализирани звена на МОН.

Визитка на новия директор

Професионален опит

Юли 2016 – Март 2017 – Член на съвета на директорите в “София Тех Парк”

Ноември 2013 – Ноември 2016 – Изпълнителен директор на “Пазар на производителя – Пазарджик АД”

Април 2012 – Април 2013 – Главен директор, Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност/Директор” в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

Декември 2009 – Февруари 2012 – Главен директор, главна дирекция “Управление на териториално сътрудничество” в Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Август 2009 – Декември 2009 – Директор, Дирекция “Изпълнителна агенция Програма ФАР”

Ноември 2008 – Юни 2009 – Асистент Катедра “Управление”, Факултет “Управление и администрация” в УНСС

Февруари 2006 – Януари 2008 – Началник отдел “Търгове и договаряне”, Дирекция “ИА – Програма ФАР” в Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Април 2003 – Февруари 2006 – Главен експерт, отдел “ИА програма ФАР – ТГС” в Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Януари 2001 – Април 2003 – Младши експерт, Отдел “Регионална координация”, Дирекция “Програми за МСП и Европейска интеграция” в Агенция за малки и средни предприятия

Септември 1999 – Февруари 2000 – Заместник директор “Административно – стопански дейности” в 8-мо СОУ “Васил Левски”, София

Образование

Ноември 2007 – Магистър, Специалност “Публична администрация”, профил “Управление на европейски проекти” във Варненски свободен университет “Черноризец Храбър”, гр. Варна

Ноември 2000 – Бакалавър, Специалност “Стопанско управление и администрация” в УНСС, гр. София.

Advertisements